ECHTSCHEIDING/VERDELING

 

 

Verdeling

Als uw relatie eindigt moet er veel geregeld worden. Huis, kinderen en financiën zijn zaken waarover moet worden nagedacht. Huis en financiën zijn in eerste instantie het belangrijkst maar daarnaast is een goede regeling noodzakelijk voor het geval een der ex-partners komt te overlijden.

 

  

Verdeling nalatenschap

 

Als iemand overlijdt valt diens nalatenschap open. Als er dan meerdere erfgenamen zijn dan erven die allemaal een gelijk deel.

 

Als de erfgenamen deze gemeenschappelijke eigendom niet (meer) willen dan zal door middel van een verdeling de gemeenschappelijke eigendom moeten worden opgeheven en de zaak moeten worden toegedeeld aan een of meerdere erfgenamen die daar tegenover de vervreemder(s) de waarde van zijn/hun aandeel in geld uitkeren (we spreken ook wel van “uitkopen” maar er is eigenlijk geen sprake van koop).

 

 

 

Vragen? Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met ons.