ONROERENDE ZAKEN

 

 

Koopakte

 

Als u als consument, dus niet voor beleggingsdoeleinden, een huis koopt moeten de afspraken die u maakt met de verkoper schriftelijk vastgelegd worden. In de koopakte worden afspraken over de koop van uw huis vastgelegd. Dit wordt ook wel het “voorlopig koopcontract” genoemd. Samen met u bekijkt de notaris de inhoud zodat u met een gerust hart kunt tekenen. In het koopcontract kunt u afspraken vastleggen over: ontbindende voorwaarden, een waarborgsom of bankgarantie, wat er bij de woning hoort en wat niet en hoe u omgaat met eventuele bodemverontreiniging. Een particuliere koper heeft altijd drie dagen bedenktijd om zonder opgave van redenen van de koop af te zien; daarna is de koop definitief tenzij u een of meer ontbindende voorwaarden heeft afgesproken.

 

 

Ontbindende voorwaarden

 

Het hangt van de situatie af welke ontbindende voorwaarden voor u nuttig zijn.

 

Voorbehoud financiering hypotheek: wordt bijna altijd afgesproken. D.w.z. dat de koop niet doorgaat als het u niet lukt om de hypotheek rond te krijgen

 

Maar ook kunt u voorbehoud nationale hypotheekgarantie opnemen in de koopovereenkomst.

 

Voorbehoud bouwtechnische keuring kan ook een ontbindende voorwaarde zijn. 

 

Wachten tot eigen huis verkocht is, kan een ontbindende voorwaarde zijn, maar niet alle verkopers gaan hiermee akkoord.

 

Voorbehoud huisvestingsvergunning; als deze vergunning verplicht is, zorgt dit ervoor dat de koop niet doorgaat als u geen vergunning van de gemeente krijgt. 

 

 

Inschrijven in het Kadaster

 

Notaris Maarten Rijntjes kan vóór het passeren van de akte van levering uw koopakte inschrijven bij het Kadaster. De verkoper kan de woning dan niet meer aan iemand anders verkopen. Ook bent u dan beschermd tegen bijvoorbeeld beslaglegging op de woning.

 

De notaris kan u bij al deze zaken informeren en adviseren en samen stellen wij dan het koopcontract op.

 

 

 

AKTE VAN LEVERING

 

De leveringsakte is het vervolg van de voorlopige koopovereenkomst. De afspraken uit de voorlopige koopovereenkomst worden verwerkt in de leveringsakte en de leveringsakte wordt, na ondertekening door partijen en notaris, ingeschreven door de notaris in het kadaster. Daardoor gaat de eigendom van de onroerende zaak of het appartementsrecht over op de nieuwe eigenaar.

 

Appartementsrecht

 

Als u een appartementsrecht koopt dan koopt u een exclusief gebruiksrecht van een gedeelte van een gebouw en bent u mede-eigenaar van het gehele gebouw. Als eigenaar van een appartement bent u ook automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit brengt rechten en plichten met zich en het is dan ook verstandig om de statuten en de regelementen te bestuderen.

 

Nieuwbouwwoning

 

Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht dan moet u op veel dingen letten. U koopt de grond en de bouwonderneming gaat bouwen maar dat kan langere tijd duren. Wat als de bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat? Dan komt het heugelijke moment u krijgt de sleutel van uw nieuwe huis. Bij de inspectie blijkt echter dat niet alles even netjes is afgewerkt. Wat nu? Voor al deze voorvallen zijn oplossingen. Notaris Maarten Rijntjes zal deze graag met u bespreken.

 

 

HYPOTHEEKAKTE

 

Als u voor de koop van uw woning geld leent bij de bank, dan wil de bank een garantie dat zij dit geld terugkrijgt als u het om wat voor een reden dan ook niet terugbetaald. De door u aan de bank te verlenen rechten van hypotheek en pand, geeft de bank de bevoegdheid om als eerste de schuld te kunnen terugvorderen. Daarvoor wordt door de notaris een hypotheekakte opgesteld. U tekent deze akte gelijktijdig met de levering van uw huis.

 

Notaris Maarten Rijntjes zal u uitleggen wat de bank bedoeld met de diverse begrippen binnen deze hypotheekakte. Tevens kan hij u adviseren met betrekking tot juridische gevolgen voor uw en uw partner. Mogelijk wenst u een aanpassing van uw samenlevingsovereenkomst of testament.

 

Nog niet over deze zaken nagedacht? Ik wil u graag verder uitleg geven over de diverse bijkomende aspecten van deze materie. 

 

 

 

Vragen? Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met ons.