Verklaring van Erfrecht/Nalatenschap

 

Als iemand overlijdt valt diens nalatenschap open. Maar wie is of zijn de erfgenamen? Wie kan beschikken over de bankrekening van de overledene?

 

 

Wij kunnen u hierbij helpen door te onderzoeken of er een testament is, door na te gaan of er kinderen of een echtgenoot zijn, door te bezien of er misschien een executeur is benoemd. De uitslagen van al deze onderzoeken wordt neergelegd in een zogenaamde verklaring van erfrecht. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen wie bevoegd is om namens de erfgenamen op te treden.

 

Twee dingen in het leven zijn zeker zo zegt men: de dood en de belastingen. Bij het overlijden komen deze 2 dan ook samen. Afhankelijk van de waarde die u erft moet er ook nog belasting betaald worden, de zogenaamde erfbelasting. Voor het invullen van de aangifte kunt u hiervoor ook contact met ons opnemen.

 

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie die u had met de erflater en de hoogte van de verkrijging.

 

Bent u:                                                                                                              dan is uw vrijstelling:

Gehuwd/geregistreerd partner/ ongehuwd samenwonend                                 € 671.910,00

Kind met ziekte of handicap                                                                                       €  63.836,00

(Pleeg-)Kind                                                                                                                    €   21.282,00

Kleinkind                                                                                                                         €  21.282,00

Ouder                                                                                                                              €   50.397,00

Overige (zoals een broer of zus)                                                                                 €     2.244,00